وزارت بهداشت وضعیت اپیدمی استان‌ها  در ایران را در سه دسته‌بندی «بروز بالا»، «بروز متوسط» و «بروز کم» با سه رنگ قرمز، زرد و سبز دسته‌بندی کرده است.